เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ JERITEX โดยการเข้าถึง ใช้งาน หรือคลิกที่ “ยอมรับ” สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ JERITEX หรือบริษัทในเครือให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://, ผ่านทาง API หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกับทาง JERITEX หรือบริษัทในเครือ โดยได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง (ซึ่งต่อไปเรียกรวมว่า “บริการ”) คุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน มีความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ (หรือเรียกรวมว่า “เงื่อนไข”) และนโยบายความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้หากคุณใช้บริการพิเศษบางอย่างคุณอาจจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่า

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการใช้บริการของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญซึ่งรวมถึงข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่กำหนดให้การร้องเรียนจะต้องผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการได้ระบุไว้ในด้านล่างในหัวข้อ "การแก้ไขข้อพิพาท: ฟอรั่ม อนุญาโตตุลาการ การสละสิทธิ์การฟ้องคดี การบังคับใช้กฎหมาย" มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีขึ้นหรือลงได้ เช่นเดียวกันกับสินทรัพย์อื่น ๆ และอาจมีความเสี่ยงสูงที่คุณจะสูญเสียเงินจากการซื้อ ขาย ถือครอง หรือลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยการใช้บริการ คุณได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล โดยคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการใช้บริการและการเทรดในสกุลเงินดิจิทัล และทาง JERITEX จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสี่ยงหรือผลที่ไม่พึงประสงค์

โดยการเข้าใช้งาน หรือพยายามใช้บริการในทุกรูปแบบ คุณได้รับทราบที่จะยอมรับและตกลงที่จะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยโปรดอย่าเข้าใช้งานบริการ

เงื่อนไขข้อตกลง

JERITEX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ JERITEX แต่เพียงผู้เดียว ทาง JERITEX จะแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขที่มีการปรับปรุง โดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลโดยทันทีเมื่อมีการประกาศบนเว็บไซต์หรือเผยแพร่ต่อผู้ใช้ ดังนั้นการใช้บริการของ JERITEX อย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับข้อตกลงและกฎเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเหล่านี้ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ ทาง JERITEX แนะนำให้คุณทบทวนเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะเข้าใช้บริการของคุณ

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครอง

ในการชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล 'ข้อมูลส่วนบุคคล' หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้นั้นได้จากข้อมูลนั้น ๆ หรือจากชุดข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ JERITEX

โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามบางครั้งเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ อีเมล ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าใช้เยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ เช่น หมายเลขอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ลักษณะประชากร ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ประเภทของเบราว์เซอร์และข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้

2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษาเว็บไซต์;
 • เพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์มีการเยี่ยมชมและมีความถี่เพียงใด;
 • เพื่อใช้ระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา;
 • เพื่อใช้ติดต่อคุณ รวมถึงการตอบคำถามหรือคำร้องขอของคุณ; และ
 • เพื่อการเข้าถึงเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของคุณ
 • เพื่อประมวลผลการร้องขอที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้จะอยู่บนส่วนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้

3. ผลที่ตามมาของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณเราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นได้

4. ผู้รับข้อมูล การถ่ายโอน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:

JERITEX จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้ขออนุญาตจากคุณก่อน

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ:

 • JERITEX หรือบริษัทในเครือ;
 • คู่ค้าทางธุรกิจ;
 • ผู้ให้บริการ;
 • บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติ; หรือ
 • คู่สัญญา

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

JERITEX ใช้หลักปฏิบัติและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่และเหมาะสม รวมถึงการดูแลระบบ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และการควบคุมทางเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6. การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. เว็บไซต์ที่ลิงค์ไป

แนวปฏิบัติของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมผ่านทางเว็บพอร์ทัลของเรา เช่น การสรรหาบุคลากร จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บพอร์ทัลนั้น ๆ

JERITEX มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอกอย่างไรก็ตาม JERITEX จะไม่รับผิดชอบต่อ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ๆ

นโยบายเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ได้มีการนำเสนอข้อมูลของบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงบทความ รายงานการวิเคราะห์ รายงานข่าว เครื่องมืออำนวยความสะดวกในตลาดการเงิน ข้อมูลบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการเงิน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดการเงินอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอก ("เนื้อหาจากบุคคลภายนอก") โดยคุณได้รับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือได้รับการรับรองจาก JERITEX ซึ่งข้อกำหนดจากเนื้อหาของบุคคลภายนอกมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือหุ้นใดๆ หรือเพื่อการลงทุนหรือการตัดสินใจในการลงทุนประเภทอื่น นอกจากนี้เนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านการลงทุน คุณได้รับทราบว่าเนื้อหาจากบุคคลภายนอกที่นำเสนอนั้นได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ JERITEX หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้นไม่มีการรับประกัน ในเรื่องของความถูกต้อง ความครบถ้วนและความทันสมัยของเนื้อหา คุณตกลงที่จะไม่ถือว่า JERITEX และผลิตภัณฑ์หรือบริการทางธุรกิจบนเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือธุรกรรมของคุณ ซึ่งคุณอาจพึ่งพาหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าหรือหยุดชะงักในการให้บริการเนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การใช้เนื้อหาจากบุคคลภายนอก คุณอาจถูกพาออกไปจากเว็บไซต์นี้และถูกพาไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ JERITEX หากคุณตัดสินใจที่จะไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมดและเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องใช้มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ โดย JERITEX จะไม่รับประกันหรือรับรองเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไป หรือข้อมูลที่ปรากฏหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ ซึ่งลิงก์นั้นไม่ได้หมายความว่า JERITEX หรือผู้สนับสนุนเว็บไซต์นี้ได้รับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ที่แสดงในหรือเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ หรือเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ของ JERITEX หรือบริษัทในเครือ คุณได้รับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ JERITEX และ JERITEX จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และ JERITEX ไม่รับผิดชอบต่อการ เว็บคาสติ้งหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการสื่อสารที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่ลิงก์ไป โดย JERITEX นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการนำลิงก์มาใช้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับรองโดย JERITEX บนเว็บไซต์

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ได้จัดไว้ให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าเป็นไปอย่างชัดเจนหรือเป็นนัยใดๆ อีกทั้งยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และไม่มีการรับประกันไม่ว่าไปอย่างชัดเจนหรือเป็นนัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลภายนอก แม้ว่า JERITEX จะได้พยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่มีการรับประกันในนามของ JERITEX ว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ แต่หลายประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหาย

JERITEX หรือบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดต่อหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยทางตรง โดยทางอ้อม เป็นกรณีพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรืออื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดทุน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของคุณ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเนื้อหา และการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ลิงก์ไป แม้ว่า JERITEX จะได้แนะนำอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

การใช้เว็บไซต์อย่างถูกกฎหมาย

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ใช้งานไม่ได้ สร้างภาระหนัก หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ JERITEX หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ JERITEX ใด ๆ เสียหายหรือก่อกวนการใช้งานกับบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ หากไม่ได้รับอนุญาตคุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บัญชีอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ JERITEX หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผ่านการแฮ็ก การเจาะรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามจะเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้เจตนาจะให้บริการผ่านทางเว็บไซต์

การยินยอม

เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ของเราคุณได้ให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา การกระทำใดๆ ของคุณที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้

อัพเดท

JERITEX อาจจะปรับปรุงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นและจะมีการเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ แต่เราจะคงความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไป