JRIT

JRIT (เหรียญยืดหยุ่น)

JeritEx JRIT token

รายละเอียดโทเคน

ชื่อ: JERITEX
สัญลักษณ์โทเคน: JRIT
เว็บไซต์โครงการ: https://
เวลาเริ่มต้นการขายโทเคน: 04th August, 2021, 10:00 (UTC+08)
เวลาสิ้นสุดการขายโทเคน: 04th November, 2021, 10:00 (UTC+08)
เวลาในการฝาก: 29th July, 2021, 10:00 (UTC+08)
เวลาในการถอน: 05th August, 2021, 10:00 (UTC+08)
จำนวนโทเคนทั้งหมด: 100,000,000
จำนวนโทเคนใน session: 9,000,000
ราคาโทเคนเป็น USD: $0.5- $1
ยอดซื้อขั้นต่ำ: $50
ค่าคอมมิชชั่น: 5% (Paid by USDR)
โปรโตคอลโทเคน: BEP20

การแบ่งโทเคน

ทีมปฏิบัติการ 10% ล็อคทุก 3 เดือนและให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีมที่ปรึกษา 5% ล็อคทุก 3 เดือนและให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีมการตลาด 5% ล็อคทุกเดือนและให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีมรางวัลและสภาพคล่อง 15% และให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีมแอร์ดรอป 5.5%; ทีมไอที 5.5%; ทีม Seed 10% ทุกเดือนและให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีมขายส่วนตัว 29% ล็อคทุกเดือนและให้สิทธิ์ (vesting) 5% ต่อเดือน; ทีม IEO 15% และให้สิทธิ์ (vesting) 30% ต่อเดือน :

JeritEx USDR stable coin
ทีมปฏิบัติการ
10.0%
10,000,000
ที่ปรึกษา
5.0%
5,000,000
การตลาด
5.0%
5,000,000
รางวัล & สภาพคล่อง
15.0%
15,000,000
แอร์ดรอป
5.5%
5,500,000
ทีมไอที
5.5%
5,500,000
Seed
10.0%
10,000,000
การขายส่วนตัว
29.0%
29,000,000
IEO
15.0%
15,000,000
รวมทั้งหมด
100.0%
100,000,000

กองทุนการใช้งาน

JeritEx USDR stable coin
การพัฒนาสินค้า
30.0%
การปฏิบัติการ
10.0%
รายชื่อและนักการตลาด
30.0%
ระบบนิเวศ
20.0%
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (R&D)
10.0%
รวมทั้งหมด
100.0%